Klinisch Prothesetechnicus:

Een nieuw Kunstgebit [Kosten nieuw Kunstgebit] [Onderhoud Kunstgebit] [Implantaten]
 

Het aanmeten van een kunstgebit gebeurt in vijf stappen (klik foto's voor vergroting):
Stap 1:  Intake Gesprek

Klik hier voor een vergroting


 

Tijdens uw eerste bezoek aan de Klinisch Prothesetechnicus (KPT), de heer D. Evers, worden uw persoonlijke gegevens genoteerd. Daarna volgt er een mondonderzoek en wordt het behandelplan besproken.

Bij deze eerste behandeling worden ook de eerste afdrukken genomen van uw kaak.

Dit bezoek zal ongeveer 30 minuten duren.

Stap 2:  Individuele Afdruk

Klik hier voor een vergroting


 

Tijdens uw tweede bezoek moet U opnieuw "happen" zodat m.b.v. de eerste afdrukken een exacte vorm van de kaak nagemaakt kan worden.

Dit bezoek zal ook ongeveer 30 minuten duren.

Stap 3:  Beetregistratie

Klik hier voor een vergroting


 

Tijdens uw derde bezoek moet de juiste positie van de bovenkaak t.o.v. de onderkaak bepaald worden.

Hiervoor gebruikt de Klinisch Prothesetechnicus (KPT) zeer nauwkeurige registratieapparatuur.

Dit bezoek duurt ongeveer 45 minuten.

Stap 4:  Opstelling

Klik hier voor een vergroting


 

Tijdens uw vierde bezoek is de prothese in was gemaakt om te beoordelen.

Het is verstandig om daar uw partner voor mee te nemen. Dit is nog niet de definitieve prothese, er kan nog van alles veranderd worden.

Dit bezoek duurt 15 minuten.

Stap 5:  Prothese Klaar

Klik hier voor een vergroting


 

Bij uw vijfde bezoek wordt uw nieuwe prothese geplaatst. Er vindt nog een uitgebreide controle plaats.

Er wordt een afspraak gemaakt voor een nacontrole na twee weken.

Mochten er tussentijds toch nog drukplekjes zijn dan kunt u altijd eerder terecht.