Producten:

Prothese [Kroon- en Brugwerk] [Overige producten] [Nieuwe producten]

 

Wie geen, of bijna geen eigen tanden meer heeft, komt in aanmerking voor een prothese.
Op ons laboratorium
worden verschillende protheses vervaardigd:

1: Volledige Prothese (Kunstgebit)

2: Partile Prothese (gedeeltelijk)

3: Frameprothese

4: Implantaat Prothese (klikprothese)